Description: ttcexpert

เว็บไซท์ไทยเคมีสิ่งทอ Thai Textile Chemistry Expert, ThaiTexChem Expert.com หรือ TTC Expert.com

เว็บไซท์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอของคนไทย (บริการฟรี)

เข้าเว็บไซท์ไทยเคมีสิ่งทอที่นี่ครับ Visiting ttcexpert.com -->

Description: D:\2012_6\drapichart1.jpg

นโยบายคุณภาพ

"เรามุ่งมั่นให้ความรู้-ประสบการณ์ด้านเคมีสิ่งทอ ที่มีมามากกว่า 23 ปี ให้กับผู้สนใจทุกท่าน ด้วยคำแนะนำอย่างมืออาชีพ

และไม่ได้หวังผลกำไรตอบแทน เพียงมุ่งหวังอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอไทย ให้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง"

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติและคณะฯ

--------------------------

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาเคมีสิ่งทอ-มทร.ธัญบุรี (โครงการ "ทำดีไม่ต้องอาย")

"ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน-อดทน สามัคคี เคารพครูบาอาจารย์ เชื่อฟังพ่อแม่ เชิดชูศักดิ์ศรีชาวเคมีสิ่งทอ"

--------------------------

ประวัติเว็บไซท์ ไทยเคมีสิ่งทอ (ttcexpert.com) --> รายละเอียดที่นี่ครับ

-----------------------------------------------

Description: ttcexpert

สนใจติดต่อโฆษณาได้ที่

drapichart2006@hotmail.com

ค่าสปอนเซอร์เหล่านี้จะนำมาปรับปรุงเว็บไซท์นี้

ให้บริการได้ดีกว่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ปรับปรุง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555